logo-white

NAF vil ha en ny og bedre samferdselspolitikk

Landsmøtet i NAF – Norges Automobilforbund, 5.-6. mai, i Stavanger, har vedtatt følgende resolusjon for en ny og bedre samferdselspolitikk.

NAF mener bompengene må skrotes og krever en økt satsning på veivedlikehold (Foto: NAF)

Om under ett år legger regjeringen fram Nasjonal Transportplan. NAF forventer at regjeringen sikrer trygg, effektiv og miljøvennlig transport:

Mer og bedre vedlikehold: Norske veier skriker etter mer vedlikehold. Det er et etterslep på nærmere 100 milliarder kroner, det meste av det på fylkesveiene. Risikoen for utforkjøringer og møteulykker er i dag mye høyere på fylkesveiene enn på riksveiene. I tillegg mangler det 70 milliarder kroner til å gjøre veiene rundt om i landet rassikre. Regjeringens Nasjonale Transportplan må bli en plan for økt fornying og for å bli kvitt etterslepet på veivedlikehold. Fylkeskommunene og kommunene må sørge for at midlene til nødvendig vedlikehold skilles fra variable utgifter til brøyting og annen drift. 

Fjern bompengene: Dagens bompengepolitikk må skrotes. Regjeringen må fjerne bompenger, gjennom å kutte gjelden til bomselskapene, reforhandle bypakkene og gi bomselskapene rentefrie lån. NAF mener at veibygging prinsipielt bør finansieres over offentlige budsjetter, slik vi gjør med bygging av all annen infrastruktur i dette landet; skoler, jernbane, universiteter og sykehus.

Bedre planlegging: Både utenfor Oslo, Bergen og Stavanger planlegges for store, bompengefinansierte motorveier – samtidig som regjeringen mener at trafikkveksten inn i byene skal bremses. Til sammen betyr dette at hver bilist sitter igjen med en dobbel bompengeregning: Først bygges det nye veier med høye bompenger. Deretter setter byene opp ekstra bomstasjoner for å holde trafikken nede. NAF mener politikerne må sørge for en mye mer helhetlig og samordnet planlegging av samferdselssektoren, hvor alle transportetatene planlegger sammen for en trygg, effektiv og miljøvennlig transport.

Flere relaterte nyheter og artikler finner du HER, HER, HER og HER

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kategorier

Stikkord

Relaterte Innlegg

Kommentarer

Ent innlegg

(Foto: Singapore Airlines)

Singapore Airlines leverer rekordhøyt nettoresultat

(Foto: Markus Gjengaar)

Citybox lanserer innsjekkingsterminaler sammen med teknologiselskapet Heisenbug

(Kilde bildestrøm: Hotels.com)

Den ultimate K-beauty opplevelsen i Seoul: Hotels.com lister de beste spa-hotellene for strålende hud

(Foto: Royal Caribbean)

Royal Caribbean presenterer sitt nye cruiseprogram

Danmarkshallen summede af liv og glæde weekenden lang (Foto: MCH/Lars Møller)

Forrygende feriefest fortsatte i Herning