logo-white

NTP 2025-36: Vil prioritere punktlighet og ruste jernbanen for fremtiden

Jernbanedirektoratet og Bane NOR ønsker å bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane i neste Nasjonale transportplan (NTP), for å styrke punktligheten og gjøre jernbanen rustet mot klimaskapte endringer.

Fra Dovrebanen (Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet)

Passasjerer og næringsliv er avhengig av et forutsigbart togtilbud. Derfor foreslår Jernbanedirektoratet og Bane NOR å prioritere tiltak som kan gjøre jernbanen mer pålitelig i neste Nasjonale transportplan.

– Den store trafikkøkningen de siste årene, og stadig mer krevende værforhold, øker slitasje og hverdagsfeil på jernbanen. Uværet «Hans» og styrtregnet i august førte til store ødeleggelser på vei og jernbane. Dette har forsterket vårt budskap om å prioritere vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane og gjøre den mer robust, sier Henning Bråtebæk, som er konstituert konsernsjef i Bane NOR.

Henning Bråtebæk (Foto: Bane NOR/Jernbanedirektoratet)

Prioriterer persontrafikk rundt byene og gods på lengre strekninger

De neste tiårene vil flere trenge transport i og rundt de største byene, mer gods skal fraktes over lange avstander, Norges klimagassutslipp skal reduseres og det blir viktig å verne om sårbar natur og begrense arealbruken. I tillegg kommer de klimaskapte utfordringene med mer ekstremvær.

– Vi mener at jernbanen i svært stor grad kan løse mange av disse utfordringene. Toget er utslippsfritt og kan frakte veldig mange mennesker og store mengder gods på en areal- og energieffektiv måte, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Knut Sletta, Jernbanedirektør, Jernbanedirektoratet (Foto: Jernbaneverket)

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har foreslått fire hovedprioriteringer for neste Nasjonale transportplan:

 • Ta vare på det vi har
 • Fullføre det som er satt i gang
 • Styrke kapasiteten for gods på lengre strekninger
 • Styrke togtilbudet rundt de store byene

Fakta: utbyggingsprosjekter som er satt i gang

2024:

 • Oppgradering av tunnelen gjennom Ulriken på Bergensbanen, slik at det blir mulig med tog hvert 15. minutt mellom Arna og Bergen
 • Elektrifisering av Trønderbanen, som vil bidra til en klimavennlig togtransport mellom Trondheim og Stjørdal
 • Elektrifisering av Meråkerbanen mellom Norge og Sverige

2025:   

 • Fire tog i timen og redusert reisetid mellom Oslo og Tønsberg
  • Dobbeltsporet fra Nykirke til Barkåker og nye Horten stasjon ferdigstilles
  • Dobbeltsporet mellom Drammen og Kobbervikdalen ferdigstilles
  • Oppgradering av Drammen stasjon

2025/26

 • Nye lokaltog med mer plass om bord mellom Oslo og Lillestrøm, mellom Oslo og Spikkestad og mellom Stabekk og Ski.

2027:

 • To regiontog i timen mellom Oslo og Hamar, med tre tog i rushtid

2030

 • Kortere reisetid og flere rushtidsavganger mellom Oslo og Moss.
  • Bygging av dobbeltsporet mellom Sandbukta og Såstad, og ny jernbanestasjon i Moss sentrum.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kategorier

Stikkord

Relaterte Innlegg

Kommentarer

Ent innlegg

(Foto: Alabama Travel)

Vintog til Alabamas Toscana

(bildekilde: ticket)

En usikker verdenssituasjon styrer valg av reisemål

(Fotokilde: Amadeus)

Syv trender som vil løfte forretningsreisene i 2024

(fotokilde: BZ)

En guide til en bekymringsfri reise med baby

(Foto: Øystein Løwer Avinor)

Passasjertala vaks kraftig utanlands, men gjekk tilbake innanlands i mars