logo-white

Konsekvensene av en mulig Avinorstreik

Det er varslet plassfratredelse i Avinor AS i forbindelse med hovedforhandlinger for NTL sine medlemmer.

Oslo lufthavn er en av de sju flyplassene som vil bli berørt i et (eventuelt) første streikeuttak (Foto: Catchlight)

Dersom det blir streik, vil uttaket få effekt fra onsdag 12. juni 2024 kl. 12:00, og gjelde 140 ansatte ved følgende lufthavner:  

  • Bergen lufthavn – 53 ansatte.  
  • Brønnøysund lufthavn – 11 ansatte.  
  • Førde lufthavn – 6 ansatte.
  • Kirkenes lufthavn – 15 ansatte.
  • Kristiansand lufthavn – 10 ansatte.  
  • Oslo lufthavn – 27 ansatte.   
  • Ålesund lufthavn – 18 ansatte.   

Store konsekvenser

– Denne streiken vil få store konsekvenser for avvikling av trafikken ved de berørte lufthavnene. Ved flere av lufthavnene stopper all passasjertrafikk opp, og ved noen lufthavner vil det ikke være trafikk i det hele tatt. Streiken kan også få ringvirkninger for trafikkavviklingen ved de lufthavnene som ikke er direkte berørt av streiken, samt at det får store konsekvenser for andre sektorer, som for eksempel helsesektoren, sier konserndirektør for divisjon store lufthavner, og lufthavndirektør ved Oslo lufthavn, Thorgeir Landevaag.   

Han anbefaler alle reisende å følge nøye med på informasjon fra sitt eget flyselskap med tanke på mulige kanselleringer, forsinkelser og endrede råd i forbindelse med anbefalt oppmøtetid.  

– Vi anbefaler alle reisende å forholde seg til sitt flyselskap dersom det blir endringer i oppsatt rutetid. Dette gjelder også anbefalt oppmøtetid for ditt fly. Dersom du ikke hører noe kan du møte som normalt. Reisende kan også benytte Avinors nettside som til enhver tid vil være oppdatert, sier han. 

Les også: Streikefare i Avinor fra onsdag (7. juni 2024)

Dette blir konsekvensen fordelt på den enkelte lufthavn som er berørt:   

Oslo lufthavn:

Nåværende uttak påvirker Oslo lufthavn lite. Planlagt vedlikehold og mindre arbeider ville måtte utsettes, men det vil ikke få påvirkning for reisende dersom streiken blir et faktum.  

– Det kan bli konsekvenser inn til Oslo lufthavn som følge av streiken andre steder. Men driften går tilnærmet som normalt hos oss, sier lufthavndirektør Thorgeir Landevaag.  

Bergen lufthavn: 

Dersom det blir streik vil konsekvensene i første omgang føre til at en kun kan håndtere ambulanseflyginger, søk og redning, los-helikopter og helikoptertrafikken til/fra offshore. Dette betyr at all ordinær passasjertrafikk stopper opp fra onsdag 12. juni klokken 12.00.  

Dersom streiken vedvarer vil det bli stopp i all ordinær lufttrafikk på Bergen lufthavn, inkl. ambulanseflyginger lørdag 15. juni og søndag 16. juni.  

– For reisende på Bergen lufthavn får streiken store direkte konsekvenser ettersom all passasjertrafikk stopper opp. Det betyr at reisende som har planlagt å fly til eller fra Bergen lufthavn bør vurdere å finne alternative måter å reise på, sier lufthavndirektør, Helge Eidsnes.  

Brønnøysund lufthavn:

For Brønnøysund, som også har offshore helikoptertrafikk, vil uttaket medføre at lufthavnen ikke kan håndtere noe trafikk. Verken kommersiell trafikk, ambulanseflyginger eller offshoretrafikk.  

– Dersom streiken blir et faktum, stenger vi for all trafikk. Det er tatt ut personell som er kritisk for at vi skal kunne holde åpent. Det betyr at reisende som har planlagt å fly til eller fra Brønnøysund lufthavn bør vurdere å finne alternative måter å reise på, sier lufthavnsjef Glenn-Robert Johnsen. 

Førde lufthavn:  

Uttaket vil medføre at lufthamna ikkje kan handtere flytrafikk. Korkje ruteflyging eller ambulanseflygingar. Det er ikkje offshoretrafikk frå denne lufthamna. Mindre private fly og helikopter vert ikkje råka.   

– Dersom streiken blir eit faktum, må vi stengje for all passasjertrafikk. Det er teke ut personell som er kritisk for at vi skal kunne halde opent for denne typen flyging. Det betyr at reisande som har planlagt å fly til eller frå Førde lufthamn bør vurdere å finne alternative måtar å reise på, seier lufthavnsjef Kjell Otto Gjesdal.  

Kirkenes lufthavn: 

Kirkenes lufthavn er base for ambulanseflyginger og har dermed en viktig rolle i å tilgjengeliggjøre ambulansefly til bruk i pasienttransport.   

For Kirkenes lufthavn medfører uttaket i første omgang at lufthavnen kun vil håndtere Widerøe-flyginger og ambulanseflygninger enkelte dager, mens det vil være stengt for all trafikk på noen dager.   

– Vi klarer å avvikle Widerøes trafikk og ambulansetrafikk enkelte dager. Men så må vi stenge for all trafikk noen tidspunkt. Det betyr at reisende som har planlagt å fly til eller fra Kirkenes lufthavn fra den eventuelle streikestarten bør vurdere å finne alternative måter å reise på, sier lufthavnsjef Lars Paulsen.  

Ålesund lufthavn:  

Ålesund lufthavn er base for ambulanseflyginger og har dermed en viktig rolle i å tilgjengeliggjøre ambulansefly til bruk i pasienttransport.    

For Ålesund lufthavn medfører uttaket i første omgang at lufthavnen kun vil håndtere ambulanseflyginger på dagtid, og vil være stengt for all trafikk på ettermiddag og kveld.    

– Vi klarer å avvikle ambulansetrafikk frem til kl. 15:00 onsdag, men så må vi stenge for all trafikk fra og med ettermiddagen. Det betyr at reisende som har planlagt å fly til eller fra Ålesund lufthavn fra den eventuelle streikestarten bør vurdere å finne alternative måter å reise på, sier lufthavnsjef Bent Helge Sjursen.   

Kristiansand lufthavn: 

Kristiansand lufthavn klarer å operere tilnærmet normalt på dagtid, men ettermiddag/kveld kan lufthavnen kun håndtere ambulanseflyginger og mindre Widerøe-maskiner.   

– Dersom det blir streik får det størst konsekvenser for reisende på ettermiddag og kveld. Det betyr at reisende som har planlagt å fly til eller fra Kristiansand lufthavn på ettermiddagene med et annet selskap enn Widerøe bør vurdere å finne alternative måter å reise på, sier lufthavnsjef Arne Johan Johnsen.  

Er flyet ditt i rute eller kansellert? Sjekk status på din flygning her: Avinor.no og forhold deg til informasjon fra ditt flyselskap.  

Flere relaterte nyheter finner du HERHER og HER

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kategorier

Stikkord

Relaterte Innlegg

Kommentarer

Ent innlegg

(Fotokilde: Norwegian Air Shuttle)

Topp ti reisemål fra Norge – 270 000 Norwegian-passasjerer til Spania

Havila Castor - Hjørundfjorden - Sunnmøre - Møre og Romsdal

Havila utvider sesongen i Geirangerfjorden

Sotaventolagunen på Fuerteventura, Kanariøyene (Foto: Spanias Turistkontor)

Spania har flest miljømerkede strender

(Foto: Mikko Ryhänen / Finnair)

Finnair åpner ny og oppgradert lounge på Helsingfors – Vanda

Italiensk mat er nordmenns favoritt, viser ny undersøkelse  (Bildekilde: Ticket)

Det beste matlandet å besøke