logo-white

Tårnet ved Kirkenes lufthavn skal fjernstyres

Avinor fastholder sitt tidligere vedtak om å tinnføre fjernstyrte tårn ved Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen. Den opprinnelige planen fastholdes, med noen justeringer.

Avinor har idag 11 tårn i i operativ drift ved Remote Towers Centre i Bodø. Tårnet ved Kirkenes lufthavn blir det 15. som tar denne teknologien i bruk (Foto: Avinor)

– Vi ser at Kirkenes er godt egnet for Remote Towers-teknologien, og planlegger for å opprettholde målsetningen om å innføre dette ved Høybuktmoen. Samtidig velger Avinor en lokal løsning i denne omgang, i stedet for å flytte tjenesteutøvelsen til Bodø. Dette fordi vi ønsker å se Kirkenes i sammenheng med en bredere prosess rundt trafikkstyringen ved flere lufthavner. Denne prosessen er ikke påbegynt, og er forhold som ligger noen år frem i tid. Av den grunn velger vi å gå videre med en lokal løsning i første omgang, sier Jan Østby, leder for Remote Towers-programmet i Avinor.

Avinor har i dag 11 tårn i operativ drift ved Remote Towers Centre i Bodø. Kirkenes blir det 15. tårnet som inngår i første fase. Fjernstyrt tårntjeneste ble først innført ved Røst lufthavn i 2019.

Systemet har gitt mange fordeler, også sikkerhetsmessig, da kamerateknologien har åpnet for muligheter som man ikke har ved konvensjonell tårndrift. Dette inkluderer nattoptikk og bevegelsessensorer som kan oppdage og varsle om mennesker, kjøretøy, fugler og andre mulige farer som beveger seg på bakken og i lufta rundt en lufthavn.

– Vi har naturligvis notert oss spørsmålene og bekymringene fra lokalt hold rundt fjernstyrte tårn i Kirkenes. Vår beslutning om å lokalisere fjernstyrte tårn lokalt ved Kirkenes lufthavn har ingen sammenheng med disse bekymringene. Vi har nå drevet med fjernstyrt tårndrift i snart fire år. Erfaringene er svært gode, og det er ingen grunn til at dette skal være annerledes ved Kirkenes. Avinor har god dialog med Luftfartstilsynet, og den fjernstyrte tårntjenesten ved Kirkenes vil godkjennes av dem før vi tar systemet i bruk, slik vi har gjort på de øvrige tårnene. Dersom det besluttes å overføre tårntjenesten til Avinors Remote Towers Centre i Bodø noen år frem i tid, vil vi ha tilsvarende godkjenningsprosess med Luftfartstilsynet da, sier Anders Kirsebom, konserndirektør for Divisjon Regionale Lufthavner i Avinor.

Les også: Verdens største fjernstyrte tårnsenter åpnet  Flyplasstårnet i Vardø drives nå fra Bodø – Vellykket første landing på Røst med fjernstyrt tårn – Norge bygger verdens største senter for fjernstyrte flytårn 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kategorier

Stikkord

Relaterte Innlegg

Kommentarer

Ent innlegg

(foto: ©otoerres)

Reiselivsmagasinet på RadioRiksOslo torsdag 25. april 2024

(Foto: Ivan Sardi)

Økende interesse for sykkellandet Kroatia

Sykehusskip: Håndterapeut Yieddy Ferreira jobber med mobilitet sammen med en pasient (Foto: Tirsa Tapia Zamora)

Nytt sykehusskip for gratis kirurgi og opplæring i Afrika sør for Sahara

Fra mellomoppgjøret i 2023 (Foto: HK/LO)

Fare for streik i norske taxfree-butikker

Illustrasjonsbilde: Avinors elfly over Trondheim lufthavn, Værnes (Foto: Øystein Løwer / Avinor)

Norge skal etableres som internasjonal testarena for null- og lavutslippsluftfart