logo-white

Tallink Grupp tillbaka till svarta siffror 2022

Tallink Grupp har publicerat sitt oreviderade finansiella resultat för 2022 och rapporterar den första helårsvinsten, på 13,9 miljoner euro, sedan 2019 års resultat (56,6 euro nettoförlust 2021). Koncernens passagerar- och fraktstatistik och resultat förbättrades över hela linjen jämfört med året innan.

Tallink - ferje - Superstar - Tallinn
Tallink`s färja “Superstar” (foto: ©otoerres)

Företagets passagerarantal nästan fördubblades 2022 jämfört med 2021, och uppgick under året till 5,5 miljoner passagerare (2 961 975 år 2021), och de transporterade fraktenheterna ökade också, med 11 % jämfört med föregående år, och uppgick till totalt 409 769 enheter på alla bolagets rutter och fartyg.

Koncernens oreviderade konsoliderade intäkter ökade avsevärt jämfört med 2021 och uppgick till 771,4 miljoner euro (476,9 miljoner euro 2021), och koncernens oreviderade EBITDA för räkenskapsåret mer än fördubblades under 2022 jämfört med föregående år och uppgick till totalt 135,8 miljoner euro (58,3 miljoner år 2021).

Allt ovanstående bidrog till det positiva resultat som koncernen nådde vid årets slut med en oreviderad nettovinst på 13,9 miljoner euro (nettoförlust på 56,6 euro 2021). Koncernens investeringar 2022 uppgick till 203,3 miljoner euro, varav merparten (176,7 miljoner euro) var relaterade till det nya pendelfartyget MyStar. Vid slutet av räkenskapsåret 2022 var koncernens totala likviditetsbuffert (likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter) fortsatt stark och uppgick till 249,9 miljoner euro (262,4 miljoner euro den 31 december 2021).

Även om de första månaderna av 2022 fortfarande påverkades marginellt av de sista återstående Covid-resestriktionerna så var det inte pandemin som satte käppar i hjulen för de ambitioner bolaget hade för en ännu större återhämtning 2022, utan krigsutbrottet i Ukraina och den efterföljande ekonomiska och geopolitiska turbulensen med prishöjningar och osäkerhet på flera områden. Trots detta såg bolaget ökade intäkter, ombordförsäljning, passagerarantal, hotellgäster och mycket mer jämfört med 2020 och 2021. Samtidigt ökade bolagets kostnader avsevärt inom en rad områden på grund av globala prishöjningar, framför allt bränslekostnader som ökade med 99,5 % jämfört med föregående år, fartygsdriftskostnader som ökade med 50,2 % och råvarukostnader som ökade med 45,4 % jämfört med 2021. Stark kostnadskontroll fortsätter därför att vara en prioritet för företaget.

Under hela året fortsatte Tallink Grupp att proaktivt leta efter och ta vara på möjligheter att chartra ut företagets fartyg för att minska de risker som förelåg i form av den vanliga lågsäsongen och en återhämtning av passagerarantalet som varit långsammare än väntat. Därför har ett antal charteravtal för företagets fartyg slutits och fartygen har tillhandahållit tillfälliga bostäder för flyktingar i Estland och Storbritannien samt till asylsökande i Holland. Medan passagerarantalet fortsätter att återhämta sig, kommer dessa charteravtal sannolikt att fortsätta ingå i Tallink Grupps planer för riskminskning under överskådlig framtid.

– Vi hade stor tilltro till att 2022 skulle bli året då vi skulle få se en snabb återhämtning av verksamheten och ökad stabilitet jämfört med tidigare år. Denna tilltro omkullkastades naturligtvis snabbt för nästan ett år sedan idag, den 24 februari 2022, med krigsutbrottet i Europa, säger Tallink Grupps VD Paavo Nõgene i en kommenterar till 2022 års finansiella resultat.

– Den efterföljande geopolitiska och ekonomiska chockvågen fick oss att inse att ett nytt år med nya utmaningar låg framför oss och att kreativa lösningar och flexibilitet skulle krävas snabbt. Jag är stolt över att vi har kunnat erbjuda stöd inte bara till vår egen estniska regering i efterdyningarna av den humanitära kris som kriget utlöste, utan även till ett antal andra regeringar i Europa. Att stödja dem med tillfälliga bostäder på våra fartyg har på många sätt också hjälpt oss att hålla våra fartyg igång vid en tidpunkt då en del av dem annars kanske skulle vara upplagda och stillastående. Vi kommer att fortsätta att tillhandahålla vissa av våra fartyg på detta sätt så länge det behövs.”

– Charteravtalen för våra fartyg, de dagliga arbetet med att återställa verksamheten på våra normala rutter, den betydande insatsen för att slutföra konstruktionen av vår nyaste flottamedlem MyStar och starten av verksamheten med henne på linjen Tallinn-Helsingfors var vårt tydliga fokus i verksamheten under 2022, och fortsätter under 2023″

– Jag är fortfarande hoppfull, precis som jag var förra året, och tror att vi kommer att fortsätta se återhämtning i vår kärnverksamhet under hela 2023. Många steg har tagits för att uppnå detta och jag är övertygad om att det har varit rätt väg att gå. Utan tvekan kommer vi att ha utmaningar framför oss även i år, men de senaste tre åren har tränat oss väl i krishantering och jag vet vad mina 4900 kollegor är kapabla till. Tillsammans kommer vi att hantera allt 2023 kan tänkas föra med sig, säger Paavo Nõgene.”

Per den 31 december 2022 hade Tallink Grupp 39 985 aktieägare och FDR-ägare varav 30 808 på Tallinnbörsen och 9 177 på Helsingforsbörsen.

Flera nyheter och artiklar om Tallink Silja finns HÄR

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kategorier

Stikkord

Relaterte Innlegg

Kommentarer

Ent innlegg

Denne gjengen skal delta i sesong 15 av Mesternes mester: Fra venstre Anders Aukland, Pål André Helland, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Stian Sivertzen, Camilla Gjersem, Birgitte Lersbryggen, Tiril Eckhoff, Marit Malm Frafjord, Terje Håkonsen og Emil Meek (Foto Daniel Sandland, Nordisk Banijay/NRK)

Disse skal delta i Mesternes mester

(fotokilder: visitrasalkhaimah.com/related.dk)

Fem hoteller i Ras Al Khaimah

Passasjerområde, Trondheim lufthavn Værnes (Foto: Øystein Løwer/Avinor)

Nye serveringstilbud på Trondheim lufthavn Værnes

Afgangshallen i Billund Lufthavn (foto: ©otoerres)

Billund Lufthavn slår passagerrekord i maj

Uterestaurant - Pub - Pärnu - Estland

Reiselivsradioen på RadioRiksOslo uke 22 – 2023