logo-white

Siste post

Avinor med prioriteringsinnspill til NTP 2025 -2036: Vil legge til rette for fremtidens bærekraftige luftfart

Den kommende NTP-perioden vil for luftfarten være preget av tilpasning til nye reisemønstre og ny mobilitet etter pandemien. Økonomisk turbulens, krig og generell usikkerhet preger Norge og verden i dag. Samtidig skal luftfarten ta nødvendige skritt på veien mot en fossilfri fremtid. – NTP er det viktigste planverktøyet for samferdselssektoren … [Fortsettes]
Par - Rutetavle - avgangshall - Oslo lufthavn - Gardermoen - Avinor - 2022

Siste post

Avinor med prioriteringsinnspill til NTP 2025 -2036: Vil legge til rette for fremtidens bærekraftige luftfart

Den kommende NTP-perioden vil for luftfarten være preget av tilpasning til nye reisemønstre og ny mobilitet etter pandemien. Økonomisk turbulens, krig og generell usikkerhet preger Norge og verden i dag. Samtidig skal luftfarten ta nødvendige skritt på veien mot en fossilfri fremtid. – NTP er det viktigste planverktøyet for samferdselssektoren … [fortsatte]

Alle innlegg

Archives

Topp innlegg

Ent innlegg

Par - Rutetavle - avgangshall - Oslo lufthavn - Gardermoen - Avinor - 2022

Avinor med prioriteringsinnspill til NTP 2025 -2036: Vil legge til rette for fremtidens bærekraftige luftfart

(Fotokilde: Klarna Norge)

Nordmenn mest reiseglade i påsken: Færre vil spare på reise

(Foto: St. Maarten Tourism)

Årets karneval på St. Maarten

Svanemerket har helhetlige krav til hotell, og tar hensyn til både klima, naturmangfold, kjemikalier og sirkulær økonomi (Foto: Werner Anderson)

Reiselivsnæringen må tenke helhetlig på bærekraft

FRS Baltic snabbkatamaran Skåne Jet (Bildkälla: FRS Baltic/Visit Trelleborg)

Snabbgående katamaran stärker Trelleborgs position som porten till Skandinavien