logo-white

Widerøe: Fortsatt god enhetsinntekt og økt kabinfaktor i september

Widerøe melder at selskapets beslutning om å redusere kapasiteten i høst har vært vellykket. Totalt er antall seter redusert med 9% i forhold til 2022. Til tross for en reduksjon i antall passasjerer som reiste med Widerøe i september sammenlignet med 2022 (-7,7%), så økte kabinfaktoren med 1,3 prosentpoeng. Redusert kapasitet ute i markedet øker også enhetsinntektene, noe som er helt nødvendig i dagens situasjon med generell kostnadsøkning, historisk lav kronekurs og sterk økning i avgifter.

Widerøes Dash 8 tar av fra en av Norges mange regionale flyplasser (Foto: Widerøes Flyveselskap)

– Høsten har så langt levert som planlagt. Vi treffer bra med kapasiteten og klarer, til tross for nedgang i antall passasjerer i september, å levere økt kabinfaktor og solid enhetsinntekt. Det er vi fornøyd med i et ellers turbulent marked, sier konsernsjef Stein Nilsen.  

Deler av anbudskonkurransen på FOT nettet er avgjort og Widerøe skal fly Andenes, Evenes og Lakselv i kommende anbudsperiode. Lakselv er tilbake på Widerøes rutekart, mens Røros forsvinner ut fra 1. april 2024.

– Vi er selvsagt svært fornøyde med å være tilbake i Lakselv og gleder oss til å ønske nye og gamle passasjerer «velkommen om bord» fra 1. april, sier Christian Skaug som er kommersiell direktør i Widerøe.

Samtidig er det leit å miste Røros. Det er en fantastisk destinasjon som det har vært et privilegium å fly på. Denne gangen nådde vi ikke opp, men vi håper å komme tilbake til Røros ved neste korsvei, avslutter Skaug.  

Widerøe venter fremdeles avklaring på øvrige ruteområder. Forhandlingene på disse ruteområdene pågår fortsatt.  

Les også: FOT-rutene til DAT, Widerøe og Lufttransport (oktober 2023)

Widerøe har i september gjennomført en reiseundersøkelse blant sine passasjerer. 17.000 passasjerer har svart på undersøkelsen og spørsmålene gjelder privatreiser- ikke arbeidsreiser.

Resultatene nasjonalt viser at halvparten av Widerøes kunder (50,4%) vil reise mindre enn tidligere i året som kommer. 40% oppgir at reiseplanene forblir uendret til tross for redusert kjøpekraft og økonomisk usikkerhet.

De som planlegger å reise skal i hovedsak besøke familie og venner, eller på helgetur i inn- og utland. Reise kommer øverst på prioriteringslisten av hva folk vil bruke penger på fremover, deretter følger restaurant/uteliv, kultur/sport- og friluftsliv. Det som velges bort er mote, interiør, hus og hjem. 

De som allerede reiser mest (flere enn 10 reiser det siste året) svarer i større grad at deres reiseplaner er upåvirket av den økonomiske situasjonen. At denne gruppen i langt mindre grad er påvirket av de økonomiske nedgangstidene er svært positivt. Det betyr at en stor gruppe av Widerøes mest aktive reisende fremdeles vil fortsette å reise tilnærmet som før.  

– Vi er svært fornøyde med at en stor andel av Widerøes kunder fremdeles vil prioritere reise i tiden fremover, sier Widerøes konsernsjef Stein Nilsen.

– Spesielt hyggelig er det å se at reisende som allerede utgjør et stort volum blant Widerøes passasjerer, i liten grad har endret sine reiseplaner. Når det er sagt så ser vi samtidig at mange kjenner på tøffere økonomiske tider og kutter i antall planlagte reiser som følge av dette. Det vil åpenbart påvirke etterspørselen fremover og vil stille krav til presisjon i måten vi tilpasser tilbudet dersom vi skal klare å beholde enhetsinntekt og kabinfaktor i månedene som kommer, avslutter Nilsen.  

Flere nyheter om Widerøes Flyveselskap finner du HER

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kategorier

Stikkord

Relaterte Innlegg

Kommentarer

Ent innlegg

(Fotokilde: C Mauritius)

Michelinfestival på Mauritius

Två miljoner har rest med Viking Glory som kryssar från Stockholm till Åland och Åbo varje kväll (Foto: Viking Line)

Två miljoner har rest med Viking Glory

Familie på sommerferie i syden (Bildekilde: Ticket)

Hit reiser vi i sommer – de mest populære reisemålene

(Illustrasjon:  PES-Architects Ltd)

Strawberry etablerer seg i Åbo, Finland

KLM - Embraer 190 - Billund

Passasjernedgang og fraktøkning i Billund lufthavn