logo-white

Seksdobbel milliardsmell for SAS

Flyselskapet SAS tapte 6.5 milliarder svenske kroner siste regnskapsår. Det er mer en inntektene i hele 4. kvartal, som endte på 5.6 milliarder.

Airbus A320neo - SAS - Stavanger lufthavn Sola
SAS Airbus A320 family på Stavanger lufthavn Sola (foto: ©otoerres)

Regnskapsåret 2020-2021 ble et av de mest utfordrende i SAS sin 75 år lange historie. Flyselskapet inntekter endte på 13,958 millliarder svenske kroner (SEK) mot 20,513 i 2019-2020. Det gir et tap på 6,523 milliarder mot 9,232 milliarder i regnskapsåret 2019-2020.

Fremgang i fjerde kvartal

SAS sine inntekter i regnskapsårets fjerde kvartal (august- oktober 2021) endte på 5,762 milliarder SEK mot 3,035 milliarder samme periode året før. Resultatet ble et tap på 744 millioner SEK mot et tap på 2,566 milliarder samme periode i regnskapsåret 2019-2020.

SAS sin konsernsjef Anko van der Werff sier at 2021 var et av de mest utfordrende årene i flybransjens historie. Han sendte tirsdag morgen ut denne kommentaren til resultatfremleggelsen:

– Det är glädjande att se att den positiva trenden från sommaren fortsätter, med ökande efterfrågan och biljettförsäljning. Ändå var 2021 ett av de mest utmanande åren i flygbranschens historia och framtiden är fortsatt svår att förutspå, främst till följd av utmaningarna kopplade till den pågående pandemin.

Förbättrat kvartalsresultat men pandemins påverkan kvarstår

– Efterfrågan fortsatte att öka under räkenskapsårets sista kvartal och vi ökade därmed även kapaciteten med 43 % jämfört med tredje kvartalet. Antalet passagerare som flög med SAS ökade med 73 % jämfört med det senaste kvartalet och flugen kabinfaktor nådde cirka 60 %, en ökning med 7 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Men det finns fortfarande en osäkerhet kring hur covid-19-pandemin kommer att utvecklas, och omvandlingen av SAS måste fortsätta, för att kunna anpassa sig till den nya marknadssituationen. Resultatet före skatt slutade på -0,9 miljarder SEK, vilket är en förbättring med 0,5 miljarder SEK jämfört med det senaste kvartalet och en förbättring med 2,3 miljarder SEK jämfört med motsvarande period föregående år.

– De totala intäkterna ökade med 45 % jämfört med det tredje kvartalet, en förbättring med omkring 2,7 miljarder SEK jämfört med föregående år, men fortfarande 57 % lägre än fjärde kvartalet 2019, som var opåverkat av covid-19.

Anpassning av SAS till nya marknadsförhållanden

– Kostnadsbesparingar inom hela SAS är fortsatt fokus för att optimera konkurrenskraften. De totala rörelsekostnaderna under kvartalet slutade på 6,2 miljarder SEK och de totala rörelseintäkterna landade på 5,8 miljarder SEK. Marknadsdynamiken har förändrats väsentligt under pandemin, vilket påverkar hela flygbranschen. Det gör att SAS måste ta nästa steg i vidareutvecklingen av den operativa modellen för att se till att bolaget är kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt. Vi startar verksamhet med SAS Connect från Köpenhamn i början av 2022 och utvärderar även möjligheten att expandera SAS Connect och öppna baser i Stockholm och Oslo under året.

– Vi utvärderar också flygplansalternativ för att effektivt kunna hantera mindre flöden av passagerare i vårt nätverk, detta för att säkerställa konkurrenskraftiga fördelar, en attraktiv tidtabell för kunderna och att sänka vår totala miljöpåverkan.

– Vi har nu haft positivt operativt kassaflöde under två efterföljande kvartal. Arbetet med att säkra likviditeten fortsätter och vid slutet av kvartalet hade vi likvida medel om 4,3 miljarder SEK, vilket är jämförbart med kassan om 4,4 miljarder SEK vid slutet av tredje kvartalet. Under kvartalet undertecknade SAS en förskottsbetalningsfacilitet om cirka 100 miljoner USD som ska finansiera tio A320neo med leverans under andra kvartalet 2023. Den kreditram som fastställdes under tredje kvartalet med huvudägarna har ännu inte utnyttjats och utgör en solid likviditetsbuffert under återhämtningsfasen efter pandemin, om det skulle behövas.

Utvecklar kunderbjudandet och återöppnar linjer

– När restriktioner och efterfrågan tillåter, kommer vi att öppna fler linjer och i vinter flyger vi drygt 150 linjer till 90 destinationer. SAS måste fortsatt vara flexibelt för att snabbt kunna agera på förändringar i kundernas efterfrågan. Detta kommer att vara en av framgångsfaktorerna för flygbolag framöver. Som en direkt följd av att USA öppnar upp för resenärer har vi ökat antalet flygningar till och från USA. SAS flyger nu till USA med nya bränsleeffektiva Airbus A350, som har 30 % lägre bränsleförbrukning jämfört med de flygplan som de ersätter.

– Vi fortsätter också att utveckla vårt kunderbjudande genom vårt arbete med digitalisering och personalisering. Till exempel genom att utveckla SAS Go Light i hela vårt nätverk, där kunder kan välja biljetter med konkurrenskraftiga priser och sedan lägga till exempelvis väskor och val av sittplats.

– SAS är en global ledare inom hållbart flyg. Att minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp och sträva efter att öka tillgången och användningen av hållbart flygbränsle är viktiga delar i denna ambition. Därför är vi stolta över att vara delaktiga i ett samarbete med Vattenfall, Shell och Lanzatech, för att undersöka möjligheterna till produktion av världens första syntetiska och hållbara flygbränsle. Vid full produktion skulle anläggningen kunna förse SAS med upp till 25 % av bolagets globala behov av hållbart flygbränsle år 2030.

Framåtblick

– Vi är fortsatt försiktiga på grund av den rådande osäkerheten, men ser en sund underliggande efterfrågan när restriktioner hävs, både för affärs- och fritidsresande. De kortsiktiga effekterna av den senaste utvecklingen måste analyseras, men vi fortsätter att vara optimistiska inför högsäsongerna som ligger framför oss. Under pandemin ser vi att efterfrågan på resor har förändrats och SAS förväntar sig fler fritidsresenärer och en ännu hårdare konkurrens i framtiden.

– Jag är tacksam för allt det hårda arbete som alla mina kollegor på SAS utför under vår omvandling, för att se till att vi alltid presterar på högsta nivå och alltid tar hand om våra kunder på bästa möjliga sätt. Med engagerade medarbetare, ett starkt varumärke och en effektiv verksamhet arbetar vi oss igenom denna utmanande tid.

Vi hälsar dig välkommen ombord på våra flygplan i en av Europas modernaste flygplansflottor!

Anko van der Werff 

Vd och koncernchef 

Stockholm, 30 november 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kategorier

Stikkord

Relaterte Innlegg

Kommentarer

Ent innlegg

Ridning - Tennessee Natchez Trace Parkway - Roadtriprute - USA

Naturskjønne Natchez Trace Parkway i Tennessee

Dobbelrom - a&o Hostels - København - Danmark

a&o Hostels i København oplever stor fremgang

Bergs sluser - Göta kanal - Sverige

Göta kanal blir ett destinationsbolag

Epler - Pink Lady - Innhøsting - Israel

Et land av epler og honning

MS Richard With - Trollfjorden - Hurtigruten - Kystruten Bergen - Kirkenes

Richard With – Norges første grønne hybridskip