logo-white

OSL er Europas beste på grønne landinger

Oslo Lufthavn er best i Europa på grønne landinger og avganger som sparer utslipp og reduserer støy. Det viser ferske tall fra Eurocontrol, Europas fellesorgan for flykontroll.

Emirates Boeing 777-300 ER går inn for landing på Oslo-Gardermoen (arkivbilde: ©otoerres)

Eurocontrol publiserer månedlige data for alle Europeiske lufthavner med målinger av såkalte «Continous Descent Operations» (CDO) og «Continous Climb Operations» (CCO). CDO defineres som en uavbrutt nedstigning fra marsjhøyde til landing. 

– Dette innebærer at flygningen kan fly «på tomgang» og nærmest glidefly inn til flyplassen uten å måtte flate ut i høyder underveis. Dermed reduserer motorbruk, flyselskapene sparer drivstoff og kostnader, utslippene går ned og flyene støyer mindre, forteller sjef for innflygingskontrollen i Avinor Flysikring AS, Bjørn Pedersen Skjælaaen. 

For avganger gjelder samme prinsippet hvor en avgang som får klatre uavbrutt til marsjhøyde reduserer både støy og drivstofforbruk, og dermed reduserer miljøavtrykk og naboplager. 

– For innflygingskontrollen og tårnkontrolltjenesten i Avinor er dette et viktig kriterie i våre prosedyrer. Både fordi det reduserer utslippene, men også fordi det reduserer flystøy for naboene våre under landinger, tilføyer han. 

Oslo lufthavn kommer i undersøkelsen til Eurocontrol best ut blant de 25 største flyplassene i Europa.  I gjennomsnitt flyr nesten 6 av 10 fly såkalt CDO-landinger, samtidig som de som må flate ut gjør dette i høyere høyder enn andre europeiske lufthavner. 

Stockholm og København er neste på lista, med ca. 50 prosent av denne typen landinger. For avganger klatrer mer enn ni av ti avganger fra Oslo Lufthavn uavbrutt til marsjhøyde.

Flygelederne jobber også med miljø og støy

For flygelederne hos Avinor er dette og andre prosedyrer, som reduserer miljøavtrykket til luftfarten, viktige fokusområder. 

– Vi jobber hele tiden med å forbedre avgangs- og landingsfasen. Målet vårt er å redusere utslipp og støy, som særlig er viktig for naboene våre. Vi har de siste 15 årene jobbet aktivt med å utvikle et luftrom med moderne inn- og utflygningsprosedyrer og dette gir gode resultater, sier sjefflygeleder på Oslo lufthavn, Gunnar Olsen Skårn. 

Flyprodusenter, flyselskap og flykontrolltjenester jobber kontinuerlig med å ta i bruk ny teknologi for å redusere drivstofforbruk. Dette er en vinn-vinn-situasjon, da lavere drivstofforbruk – i tillegg til å være bedre for miljøet – også gir lavere kostnader for flyselskapene, som opererer i en svært konkurranseutsatt bransje.

– Et annet spennende område i det samme fagfeltet er bruk av ny navigasjonsmulighet, hvor vi kan kurve inn- og utflygninger slik at de blir kortere og kan legges utenom de tettest befolkede områdene. Disse innflygingsprosedyrene har vært i bruk siden 2012 ved Oslo Lufthavn og gir bedre forutsetninger for både CDO og økt effektivitet. Oslo Lufthavn er en av de flyplassene i Europa som har kommet lengst på utviklingen og bruken av denne type prosedyrer, avslutter Olsen Skårn. 

Fakta om Continous Descent Operations (CDO) – Uavbrutte nedstigninger

Uavbrutte nedstigninger handler om at et fly blir så høyt som mulig, så lenge som mulig, før det går inn for landing. Under landing er målet å være kortest mulig i lav høyde og med en jevnest mulig nedstiging. Dette sparer både drivstoff og reduserer støy for nærmiljøet til flyplassen.

  • Tallene fra Eurocontrol er hentet inn fra januar-august i 2022
  • Tallene er for de topp 25 beste flyplassene på dette feltet i Europa
  • Oslo lufthavn topper både bruken av CDO og har lavest utslipp per landing blant de 25 flyplassene i undersøkelsen
  • En rekke flyplasser bruker CDO og dette fører til store kutt i CO2-utslippene fra flytrafikken

Kilde: Eurocontrol  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kategorier

Stikkord

Relaterte Innlegg

Kommentarer

Ent innlegg

Oslo lufthavns lounge på utland har gjennomgått omfattende oppussing (Foto:  Avinor)

Oslo lufthavns lounge på utland pusset opp

Hannover: Slott Herrenhausen med Herrenhausen hager, "Großer Garten" med fotene (Foto: ©HMTG / Hars Gerhardts)

Hannover – en by av superlativer

(Foto: Spanias Turistkontor)

På jakt etter et unikt venue i verdens mest ettertraktede møtedestinasjon?

World of Volvo åpnet dørene søndag den 14. april 2024 (Foto: World of Volvo)

Gøteborg ønsker velkommen til nye World of Volvo

(Foto: Johner)

Sikkerhet på hjul: Lovpålagt forsikring for elsparkesykler